516 033 145 / 660 456 504
·
kancelaria@zespolradcow.pl
·
Pon - Pt 09:00-16:00, Częstochowa, Kawia 4/16 lok. 318

Co zrobić kiedy małżonek nie zgadza się na rozwód?

Stosunkowo często zdarzają się sytuacje, kiedy jeden z małżonków chce rozwodu, składa w tym celu pozew do sądu, a drugi z małżonków dowiedziawszy się o tym oświadcza, że zgody na rozwód nie wyrazi, wskazując, że nadal kocha żonę/męża lub widzi szansę na uratowanie związku. Małżonek ma prawo nie zgodzić się na rozwód i dać temu wyraz chociażby w odpowiedzi na pozew o rozwód. Jednakże taka deklaracja jednego z małżonków nie oznacza, że sąd ma związane ręce i nie orzeknie rozwodu. Sąd każdorazowo bada czy pomiędzy małżonkami rzeczywiście doszło do rozkładu ich pożycia małżeńskiego, w szczególności sąd ustala czy wygasły wszystkie więzi małżeńskie, tj. więź uczuciowa, gospodarcza i fizyczna, oraz czy rozkład pożycia ma charakter trwały. Po spełnieniu tych przesłanek sąd co do zasady orzeknie rozwód, mimo braku zgody jednego z małżonków.

Natomiast w toku postępowania sąd ustala także czy nie zachodzi tzw. przeszkoda rozwodowa. Są to sytuacje, w których sąd nie orzeknie rozwodu, jednak powołać można się na nie w zupełnie wyjątkowych okolicznościach. Mianowicie, wówczas kiedy wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (rozumianymi jako ogólnie akceptowane normy moralne i etyczne), oraz kiedy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a małżonek niewinny na rozwód się nie zgadza, chyba, że brak jego zgody jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Oczywistym jest, że rozwód z zasady pociąga za sobą naruszenie dobra małoletnich dzieci małżonków, bowiem zgodne z dobrem dziecka jest wychowywanie się w pełnej i prawidłowo funkcjonującej rodzinie. Jednak, jeśli rodzina prawidłowo nie funkcjonuje, gdyż pomiędzy małżonkami dochodzi do częstych awantur, przemocy psychicznej czy fizycznej, pojawia się problem alkoholowy w rodzinie, to trudno uznać, aby wychowywanie się małoletniego w takim środowisku rodzinnym było zgodne z jego dobrem. Kolejna przeszkoda rozwodowa, dotycząca sprzeczności jego orzeczenia z uwagi na zasady współżycia społecznego dotyczy sytuacji wyjątkowych i rzadkich, moralnie i etycznie wątpliwych. Dla przykładu, kiedy rozwodu żąda małżonek w czasie poważnego zachorowania drugiego małżonka, a tym samym rozwód oznaczałby pozostawienie tego małżonka bez opieki i pomocy w sytuacji kiedy nie może liczyć na pomoc innych osób z rodziny. I wreszcie ostatnią przeszkodą rozwodową jest żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego, kiedy drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód. Dla przykładu, orzeczenia rozwodu żąda małżonek, który dopuścił się zdrady małżeńskiej, porzucił drugiego małżonka i układa sobie życie na nowo, a małżonek niewinny na rozwód się nie zgadza. Sąd bada w takich przypadkach dlaczego małżonek niewinny nie zgadza się na rozwód, w szczególności czy czyni tak ze zwykłej złośliwości, dla zasady lub chęci odwetu, wówczas taki małżonek nie będzie mógł w sposób skuteczny powołać się na wskazaną przeszkodę rozwodową i sąd orzeknie rozwód.

Jesteś zainteresowany rozwodem w Częstochowie? Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego.

Related Posts