516 033 145 / 660 456 504
·
kancelaria@zespolradcow.pl
·
Pon - Pt 09:00-16:00

Sprawy Karne

Sprawy karne

W kompetencji kancelarii pozostaje świadczenie usług prawnych w sprawach karnych, w szczególności:

  • obrona oskarżonych i podejrzanych w toku postępowań przygotowawczych i sądowych
  • reprezentowanie pokrzywdzonych przestępstwami (oskarżycieli posiłkowych), ponadto
  • sprawy o dozór elektroniczny
  • sprawy o udzielenie przerwy w odbywaniu kary
  • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie
  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie