516 033 145 / 660 456 504
·
kancelaria@zespolradcow.pl
·
Pon - Pt 09:00-17:00, Częstochowa, ul. św. Rocha 6

Blog & News

11
21
lis

Co zrobić kiedy małżonek nie zgadza się na rozwód?

Stosunkowo często zdarzają się sytuacje, kiedy jeden z małżonków chce rozwodu, składa w tym celu pozew do sądu, a drugi z małżonków dowiedziawszy się o tym oświadcza, że zgody na rozwód nie wyrazi, wskazując, że nadal kocha żonę/męża lub widzi szansę na uratowanie związku. Małżonek ma prawo nie zgodzić się...
Czytaj więcej
11
21
sty

Kiedy dziecko może domagać się alimentów od ojczyma lub macochy?

W polskim prawie ustawodawca przewidział możliwość ubiegania się przez dziecko o alimenty od ojczyma lub macochy, o ile odpowiada to zasadom współżycia społecznego. Zgodnie z treścią art. 144 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od męża swojej matki, niebędącego jego ojcem, jeżeli odpowiada to zasadom...
Czytaj więcej
11
12
sty

Czy można uzyskać alimenty na nienarodzone dziecko?

Opisane niżej zagadnienie dotyczy sytuacji, w których matka dziecka może domagać się świadczeń ze strony ojca dziecka, niebędącego jej mężem, związanych z ciążą i porodem. Jak wynika z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ojciec nie będący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych...
Czytaj więcej
11
16
lis

Co grozi za jazdę po spożyciu alkoholu?

Za jazdę w stanie nietrzeźwości Kodeks karny przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności a nawet pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto, sąd obligatoryjnie orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres nie krótszy, niż 3 lata (zabranie prawa jazdy) oraz świadczenie pieniężne na Fundusz...
Czytaj więcej
11
20
paź

W jaki sposób konkubinat wpływa na zasadność roszczenia alimentacyjnego dla byłego małżonka?

Ustanie małżeństwa wskutek orzeczenia rozwodu wiąże się przede wszystkim ze zmianami w sferze materialnej każdego z małżonków. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje sposoby uregulowania kwestii majątkowych w wyroku rozwodowym. Sąd w szczególności może rozstrzygnąć o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego zamieszkiwania w nim przez rozwiedzionych małżonków, a także...
Czytaj więcej