516 033 145 / 660 456 504
·
kancelaria@zespolradcow.pl
·
Pon - Pt 09:00-16:00, Częstochowa, Kawia 4/16 lok. 318

Usługi

11

Prowadzenie spraw rozwodowych, a w tym zasądzenia alimentów oraz prawa do opieki nad dziećmi.

11

Sprawy dotyczące zobowiązań, spraw spadkowych oraz prawa własności, a w tym zasiedzenia, wydania nieruchomości, zniesienia współwłasności.

11

Wszelkie sprawy związane z postępowaniem karnym.

11

Doradztwo oraz prowadzenie spraw w zakresie spółek prawa handlowego.

11

Obsługa firm w zakresie rejestracji i likwidacji w KRS, również dla fundacji i stowarzyszeń.

11

Prowadzenie spraw pracowniczych między innymi w zakresie odwołań ze stosunku pracy, mobbingu, zapłaty wynagrodzenia i odszkodowań.