516 033 145 / 660 456 504
·
kancelaria@zespolradcow.pl
·
Pon - Pt 09:00-17:00, Częstochowa, ul. św. Rocha 6

Agnieszka Puczyńska & Aleksandra Małyszka

11

Agnieszka Puczyńska
Radca prawny, wpisana na listę radców prawnych
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.

W 2011 roku z wynikiem bardzo dobrym ukończyła Studia Magisterskie Stacjonarne na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku prawo. Podjęła się obrony pracy magisterskiej z przeszkód małżeńskich w prawie kościoła katolickiego i prawosławnego. Z końcem 2014 roku ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.

Dotychczasowa kariera zawodowa, podczas której pracowała na stanowisku prawnika, zaowocowała przydatną, wykorzystywaną wiedzą z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego, administracyjnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Początki praktycznego przygotowania do zawodu rozpoczęła na stanowisku protokolanta w Sądzie Rejonowym oraz Okręgowym w Olsztynie w Wydziale Cywilnym, Rodzinnym i Gospodarczym. Wraz z rozpoczęciem aplikacji radcowskiej pracowała samodzielnie na stanowisku prawnika w kancelarii radcowskiej. Praca ta pozwoliła nabyć biegłości w praktycznym zastosowaniu prawa, w tym w obsługiwaniu przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych przed sądami oraz organami administracyjnymi. Udział w rozprawach sądowych oraz w konsultacjach z klientami pozwolił na wnikliwe i kompleksowe analizowanie problemów prawnych, dzięki czemu potrafi znaleźć rozwiązania prawnie skuteczne i odpowiadające potrzebom Klienta, nawet w bardzo skomplikowanych sytuacjach. Dzięki komunikatywności, umiejętności aktywnego słuchania oraz wysokiej kulturze osobistej jest odbierana przez osoby trzecie, jako profesjonalistka.

Od 2015 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Agnieszka Puczyńska
z siedzibą w Mstowie ul. Kościuszki 11, Oddział: ul. św. Rocha 6 Częstochowa.

+ 48 516 033 145
kancelaria@agnieszkapuczynska.pl
www.agnieszkapuczynska.pl

11

Aleksandra Małyszka
Radca prawny, wpisana na listę radców prawnych
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.

W 2011 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas studiów rozwijała zainteresowania związane z prawem udzielając się w wydziałowym Naukowym Kole Prawa Karnego oraz odbywając praktykę w kancelarii adwokacko-radcowskiej we Wrocławiu. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego pod kierunkiem naukowym dr hab. Barbary Mielnik.

W latach 2012 – 2015 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W trakcie aplikacji zdobywała doświadczenie współpracując z kancelariami radcowskimi i adwokackimi w województwie śląskim. W 2015 roku złożyła z wynikiem pozytywnym zawodowy egzamin radcowski, uzyskując wpis na listę radców prawnych.

Od 2015 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą w Miedźnie przy ul. W. Jagiełły 64, Oddział: ul. św. Rocha 6 Częstochowa, świadcząc usługi na rzecz podmiotów prywatnych oraz gospodarczych. W tym czasie w ramach działalności Kancelarii Radcy Prawnego przeprowadziła szereg postepowań z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i karnego, zyskując grono zadowolonych klientów.

W swojej codziennej pracy z Klientami cechuje się sumiennością, rzetelnością i zaangażowaniem w powierzone jej sprawy, każdą sprawę traktuje indywidualnie. Dzięki temu może zaproponować adekwatne i najkorzystniejsze rozwiązania oraz metody współpracy. Świadcząc usługi prawne dba o zachowanie najwyższych standardów prawniczych i etycznych.

+ 48 660 456 504
malyszkaaleksandra@gmail.com