516 033 145 / 660 456 504
·
kancelaria@zespolradcow.pl
·
Pon - Pt 09:00-16:00

Sprawy Rodzinne

Sprawy rodzinne

W ramach świadczenia usług kancelaria zapewnia reprezentację Klientów w następujących rodzajach postępowań:

 • rozwód z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie
 • separację
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • alimenty na dziecko
 • alimenty dla małżonka rozwiedzionego
 • podział majątku wspólnego
 • sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • sprawy dotyczące pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa)
 • uznanie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • wydanie sądowego zezwolenia na dokonanie w imieniu małoletniego czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu jego majątkiem
 • wykonywanie pieczy zastępczej
 • wydanie rozstrzygnięcia w istotnych sprawach dziecka (brak porozumienia rodziców co do wyboru szkoły, miejsca zamieszkania, wyrobienia paszportu, sposobu leczenia)
 • ubezwłasnowolnienie