516 033 145 / 660 456 504
·
kancelaria@zespolradcow.pl
·
Pon - Pt 09:00-16:00

Sprawy Pracownicze

Sprawy pracownicze

W zakresie spraw ze stosunku pracy kancelaria zapewnia reprezentację Klientów w postępowaniach o:

  • mobbing
  • nierówne traktowanie w zatrudnieniu i roszczenia z tym związane
  • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę i roszczenia z tym związane, tj. przywrócenie do pracy, odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, sprostowanie świadectwa pracy
  • zapłatę wynagrodzenia, w tym wystąpienie z wnioskiem o zaspokojenie roszczenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • odszkodowanie z tytułu naruszenia zakazu konkurencji
  • ustalenie istnienia stosunku pracy