516 033 145 / 660 456 504
·
kancelaria@zespolradcow.pl
·
Pon - Pt 09:00-16:00

O Nas

Radca Prawny Agnieszka Puczyńska

Radca prawny, założyciel i zarządzający pracą Kancelarii. W 2011 roku z wynikiem bardzo dobrym ukończyła Studia Magisterskie Stacjonarne na Uniwersytecie Warmińsko– Mazurskim w Olsztynie, na Wydziale Prawa i Administracji, na kierunku prawo. Podjęła się obrony pracy magisterskiej z przeszkód małżeńskich w prawie kościoła katolickiego i prawosławnego. Z końcem 2014 roku ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Dotychczasowa kariera zawodowa, podczas której pracowała na stanowisku prawnika, zaowocowała przydatną, wykorzystywaną wiedzą z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego, administracyjnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego. Początki praktycznego przygotowania do zawodu rozpoczęła na stanowisku protokolanta w Sądzie Rejonowym oraz Okręgowym w Olsztynie w wydziale cywilnym, rodzinnym i gospodarczym. Wraz z rozpoczęciem aplikacji radcowskiej pracowała samodzielnie na stanowisku prawnika w kancelarii radcowskiej. Praca ta pozwoliła nabyć biegłości w praktycznym zastosowaniu prawa, w tym w obsługiwaniu przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych przed sądami oraz organami administracyjnymi. Udział w rozprawach sądowych oraz w konsultacjach z klientami pozwolił na wnikliwe i kompleksowe analizowanie problemów prawnych, dzięki czemu potrafi znaleźć rozwiązania prawnie skuteczne i odpowiadające potrzebom Klienta, nawet w bardzo skomplikowanych sytuacjach. Dzięki komunikatywności, umiejętności aktywnego słuchania oraz wysokiej kulturze osobistej jest odbierana przez osoby trzecie, jako profesjonalistka. Od 2015 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Agnieszka Puczyńska z siedzibą w Mstowie ul. Kościuszki 11, Oddział: ul. Kawia 4/16 lok. 318 Częstochowa.

Tel 516-033-145

@: kancelaria@agnieszkapuczynska.pl

www.agnieszkapuczynska.pl

Radca Prawny Aleksandra Małyszka

W 2011 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Podczas studiów rozwijała zainteresowania związane z prawem udzielając się w wydziałowym Naukowym Kole Prawa Karnego oraz odbywając praktykę adwokacko – radcowską w Kancelarii Prawnej SWWB S.C. we Wrocławiu. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego pod kierunkiem naukowym dr hab. Barbary Mielnik. Studia wyższe ukończyła w dniu 29 czerwca 2011 r. uzyskując tytuł magistra prawa.

W tym samym roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W trakcie aplikacji zdobywała doświadczenie współpracując z kancelariami radcowskimi i adwokackimi. W 2015 roku złożyła z wynikiem pozytywnym zawodowy egzamin radcowski, uzyskując wpis na listę radców prawnych. Od 2015 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą przy ul. W. Jagiełły 64, 42-120 Miedźno, Oddział: ul. Kawia 4/16 lok. 318, Częstochowa, świadcząc usługi na rzecz podmiotów prywatnych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego oraz prawa pracy.

Tel: 660-456-504

@: malyszkaaleksandra@gmail.com